Skip to content

OTVORENO POUČNO PISMO VLADAMA I NARODIMA BALKANSKIH KIKIRIKI REPUBLIKA

OTVORENO POUČNO PISMO VLADAMA I NARODIMA BALKANSKIH KIKIRIKI REPUBLIKA.

Znate što?

Ne da mi se pisati ovo pismo, možda najviše zato što mislim da je uzaludno.

Otkad su, dole na jugu Balkana, umrli oni veliki Balkanci: Platon, Aristotel i drugi, i nakon što je propala Antička Grčka, Balkance niko ništa nije uspio naučiti, pa mi se čini da neću ni ja.

Čini mi se, dakle, da ovo uzalud pišem i zato mi se ne da pisati, pa ću biti kratak i pomalo površan.

Elem, da počnem.

Vi, Balkanci sve radite naopako.

Idete u posjete jedni drugima i trudite se uspostaviti nekakve prijateljske odnose među narodima.

Koje li gluposti i idiotarije!?

Među narodima ne može postojati prijateljstvo. Takav odnos, odnos prijateljstva svojstven je inividuama, i to ne svima, nego tek nekima. Ne može se svakome biti prijatelj. Veliko je čak i pitanje da li individue suprotnog spola, muškarac i žena mogu biti prijatelji jedno drugome.

Nemojte se, dakle, truditi raditi i napraviti nešto što se ne može napraviti, ili  što je neprirodno, perverzno.

Generacije prije vas trudile su se ostvariti nekakvo „bratstvo i jedinstvo“

Bože moj?!

Što li je to ??

Možda bi se to famozno „bratstvo i jedinstvo“ moglo shvatiti kao nekakav primitivni, seljačko-plemenski oblik prijateljstva među „narodima“. Dvostruka perverzija.

Pored bratstva i jedinstva, ti, prijašnji, nastojali su njegovati i solidarnost među narodima. To se na prvi pogled čini kao nešto dobro i plemenito, ali se zapravo radi o temeljitom izopačenju, jer se pod vidom pomaganja slabijima i siromašnijima zapravo radilo o kažnjavaju onih koji rade dobro, i nagrađivanju onih koji su radili loše ili ništa, a ona solidarnost im je omogućila da žive i bolje od onih koji su se mučili i radili, i to doro radili.

U današnje vrijeme, ta se solidarnost prakticira kao uzimanje novca od poduzetnih, kreativnih i radinih ljudi, radi liječenja kojekakvih idiota koji će biti teret društvu dok god budu bili živi, ili pak kao prikupljanje hrane i odjeće za tzv. socijalne samoposluge.

Osim toga, kod ovakve solidarnosti, narodi rade ono što su njihove vlade dužne učiniti, tako da je ova vrsta solidarnosti pored več rečenog još i i nagrađivanje loših vlada.

Čvrstoća društva (lat. soliditas), je svojstvo društva da se odupre nevoljama koje bi ga mogle uništiti, sposobnost za opstanak. Tu čvrstoću ili sposobnost za opstanak daju mu pravedni i produktivni, partnerski odnosi među subjektima koji čine društvo. Solidarnost (od lat. soliditas daredavati čvrstoću), ta solidarnost, dakle, je dobra, plemenita i nužna tamo gdje je došlo do neke prirodne, ekonomske ili kakve druge katastrofe, i gdje je život ljudi i opstanak društva neposredno ugrožen, pa ga je potrebno iznova učvrstiti. Tamo pak gdje je stanje normalno ili bar donekle normalno ili samo teško, tamo je solidarnost doista zlo i nepravda – kažnjavanje dobrih članova društva a nagrađivanje onih loših. Prakticiranje solidarnosti, u normalnom stanju, slabi društvo uništava ga i oduzima mu svaku sposobnost za opstanak i budućnost. Mi, nažalost, već stoljećima njegujemo baš takvu solidarnost i slaboumno se hvalimo njome.

Ima još puno tih opačina koje se ovdje njeguju, ali ko bi ih sve mogao nabrojati i opisati.

Sada ćete se sigurno, u duhu vaše balkanske pameti zapitati: što ovaj idiot misli: kakvi bi trebali biti odnosi među narodima i ljudima?

Partnerski.

Odnosi među narodima, a dijelom i među ljudima trebali bi biti partnerski.

Zašto?

Partnerstvo je odnos u kojem partneri udružuju svoje različite sposobnosti i snage da bi nešto stvorili i poboljšali svoj život, a poboljšanje života je možda najvažniji cilj naroda i individua – nešto ka čemu teže sva živa bića (osim Balkanaca).

Prijateljstvo je odnos koji je svrha samom sebi, jer je ugodan i opojan kao ljubav. Ali, u prijateljstvu se ništa ne stvara. Dapače, prijateljstvo košta, ali čovjeku nije žao. U pravom prijateljstvu čovjek s užitkom i srećom, kad je to potrebno, daje čak i život za svog prijatelja.

Partnerstvo, međutim nije ugodan, nego čak težak, a katkad i neugodan odnos, ali je koristan i, što je najvažnije svrsishodan, jer se kroz njega ostvaruju ključni čovjekovi ciljevi. U okviru ovog odnosa svaki partner treba gledati da ostvari svoje ciljeve i interese, ali na način kojim istovremeno ostvaruje i ciljeve i interese svojih partnera. U pravom, pravednom partnerstvu, od novostvorenih dobara, svako dobija dio koji je proporcionalan veličini njegva uloga. Partnerstvo ima još jednu dobru stranu. Ljudi ili narodi koji se nimalo ne vole ili ne mare jedan za drugoga, kroz partnerski odnos, mogu stvoriti nevjerojatno velika djela ili velika dobra.

To su, eto tek neki od razloga koji upućuju na to da bi se imenovani, kikiriki narodi i njihove vlade trebale okaniti stvaranja nekakvog prijateljstva među narodima, bratstva i jedinstva ili solidarnosti, a pokušati ostvariti neko dobro partnerstvo.

Eto, samo toliko. Mogao bih ja napisati još mnogo toga. Nije da ne bih, ali neću, jer se plašim da je i ovo bilo uzaludno.

Evo vam još samo linka na kojem možete vidjeti kakvo bi partnerstvo trebali stvarati….

…Ustvari… ne dam vam ni to. Kome je stalo, i sam će ga naći.

Oglasi

GLOBAL CHALLENGES – ANSWER

English

GOBAL CHALLENGE

Answer

Unification in a fight for the future of Earth and humanity.

 By Petar Bosnić Petrus.

Summary

The human species is facing with two major challenges: 1. Creating a global state and 2.creating an artificial owner.

1.Global state

You will certainly agree with the statement that all human individuals, nations and races belong to the human species. Species is the fundamental, versatile and only immortal form of existence of being in general and so on human being. These are enough reasons why the human species should be sovereign on this planet.

Unfortunately, human being is not even a political, legal or economic subject. Looking from the view point of rights, politics or economics, the human species does not exist at all. It is only a biological being, a biological fact that has no awareness of its true position that it should take and therefore is not actually or truly aware of itself.

Instead of human species, nations are wrongly considered to be the highest or fundamental human subjects, so on this small planet we have almost 200 sovereigns and equally incompatible legal systems, which necessarily leads to chaos, ecological devastation, insecure and difficult life, and to Bellum omnium contra omneswar of all against all. Etc. After all, it’s enough to look at the TV news so you can see what our world is like.

The revolution I propose could turned the human species into being aware of itself, and its true position in the world; aware of its rights, duties and goals. Such a self-aware species need to establish a Global state because it is – among the other things – only way to achieve the real sovereignty which belongs to it. The Global state – state of all humans – could be: e.g. a federation of all local, national states or something like that.

Nations within the global state and their governments would not have sovereignty, but only a functionally limited autonomy based on comparative advantages and national specificity.

One species, one planet, one law, and the same measure for everyone !

True right is in fact an objectified will of the human species, and not will of some nations. This will is objectified or realized as an volitional instrument by which human species leads and motivate itself, and also instrument by which it forces itself to preforms the duties in order to achieve its ultimate goals. In order to be able to realize its right to sovereignty, and in order to be able to lead, motivate and force itself, the will of the human species have to be realized as a state, a global state, because only in such form (form of global state) it really can has an adequate real instrument of leadership, motivation and self forcing that are necessary to accomplish the goals of every man, every nation and whole species.

The principle proclaimed by the human species says:

All entities or subjects within the global state – individuals, organizations, firms, national states… – need have the right to achieve their own goals and interests, but only in the way by which, in the same time, they are also realizing goals of the whole human species and goals of the overall life on the planet. More about this way, see at:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/.

 1. Artificial owner

But we are also facing still one another key problem and a huge challenge.

A traditional private owner can no longer conduct human affairs. Attempting to replace him with social property proved unambiguously defective, erroneous. The only solution that remains is to create and establish an artificial owner. This owner actually is a capital that is transformed into owner of himself by means of one state law system. More about it again at:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/

It is my opinion that capital is an artificial being created by the human species. I consider that human history was an ontogenic processthe process of creating and perfecting the artificial beingcapital. It have to serve as a necessary beingfull  means of achieving ultimate goals of the human race. The artificial being development process ends in his transformation into the artificial owner of himself.

Only artificial owner is able to lead contemporary and future economy of human species providing justice for all people and nations, and, simultaneously to provide the necessary technological advancement to achieve the goals of the species, without destroying the living environment of this planet. The justice that would be carried out by an artificial owner could be briefly expressed in the following way:

Each subject within Global state – individuals organizations national states etc. etc. – would be rewarded in proportion to the value and size of its contribution to the achievement of the goals of the species.

The magnitude and value of theirs contributions would have been evaluated by the market.

The artificial owner would control the efficiency of work of economic and political management. At the same time, he would reorganize society so that all relevant, subjects would be interested in giving the larger and more valuable contribution to achieving the goals of the species, because it would be rewarded in proportion to the value and size of their contribution. The main means for doing this management job would be distributive justice, legitimate motivation and legitimate force – application of force in the frame of the right of coercion.

Creating a global state without artificial owner would be completely missed, because without it, Global state could not perform duties to accomplish the tasks that are necessary to be accomplished in order to achieve the goals of the human species. The global state without institution of artificial owner is like a very beautiful car without motor, or with spoiled motor.

This is important to point out, because in contemporary societies these subjects are interested only in their own profits, and are realizing it in the easiest way, neglecting and damaging the interests of society and the human species, i.e. future generations of humans and other species of living beings too.

Above comparison of the global state with a beautiful car without a motor, therefore, is also valid for all today’s states, especially for those highly and well-developed. E.g. USA and EU. However, these states are well maintained, but only because their citizens don’t know nor dream about this possibility to live much better, nicer and much more meaningfull.

It is particularly important to emphasize that the creation of an artificial owner and a global state can not be carried out on the basis of

some kind of love, highly developed consciousness, morality, philanthropy, faith, or on a base of good wishes, or something like it, but solely through the right, i.e. by establishing specific state laws.

See: https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/

Appeal

If you care about social welfare, about achieving the goals of the human species, and if you feel that ideas what I have outlined above might be the way to their accomplishment, share this manifest to all your friends and other people if you believe that they might be able to help.

 

 

 

Croatian

GOBALNI IZAZOV

Odgovor

Ujedinjenje u borbi za budućnost Zemlje i čovječanstva.

Petar Bosnić Petrus .

Sažetak

Ljudska vrsta stoji pred dva velika izazova: 1.Stvaranje globalne države i 2.stvaranje umjetnog vlasnika.

 1.Globalna država

Sigurno ćete se bez dvoumljenja složiti s tvrdnjom da sve ljudske individue, nacije i rase pripadaju ljudskoj vrsti. Vrsta je temeljni, svestrani i jedini besmrtni oblik postojanja bića uopće, pa tako i čovjeka. To su dovoljni razlozi zbog kojih bi ljudska vrsta trebala biti suveren na ovom planetu.

Ali ona , nažalost, nije čak ni politički, pravni ili ekonomski subjekt. Gledajući, naime, s gledišta prava, politike ili ekonomije, ljudska vrsta uopće ne postoji. Ona je samo biološko biće, biološka činjenica koja nema svijest o pravom položaju kojeg bi trebala zauzimati i stoga zapravo i nije svjesna sebe.

Umjesto toga, narodi (nacije) pogrešno se smatraju najvišim ili temeljnim ljudskim subjektom, pa na ovom malom planetu imamo gotovo 200 suverena i isto toliko nespojivih pravnih sustava, što nužno vodi kaosu, ekološkoj devastaciji, nesigurnom i teškom životu i Bello omnium contra omnesratu sviju protiv svih. Itd. Uostalom, dovoljno je da pogledate koji TV dnevnik, pa da vidite u kakvom nam je stanju svijet.

Revolucija koju predlažem pretvorila bi čovječanstvo, ljudsku vrstu u biće koje je svjesno svojeg pravog položaja u svijetu; svjesno svojih prava, dužnosti i ciljeva – svjesno sebe. Takva, sebe svjesna vrsta treba uspostaviti globalnu državu, jer jedino pomoću nje može ostvariti suverenitet koji joj nužno pripada. Globalna država mogla bi biti: npr. nekakva federacija svih lokalnih, nacionalnih država ili nešto slično tome. Nacije i njihove vlade ne bi imale suverenitet, nego samo funkcionalno ograničenu autonomiju utemeljenu na komparativnim prednostima i nacionalnim specifičnostima.

Jedna vrsta, jedan planet, jedan zakon i ista mjera za sve i svakoga!

Istinsko pravo je objektivirana volja ljudske vrste a ne neke nacije Ta njena volja objektivirana je kao instrument kojim vrsta sebe vodi, motivira i samu sebe prisiljava na ostvarivanje svojih ultimativnih ciljeva. Da bi mogla ostvariti svoje pravo na suverenitet, a i radi toga da bi mogla cijelu sebe voditi, motivirati i prisiliti na određene radnje kojima se ostvaruju njeni ciljevi, volja ljudske vrste se mora ozbiljiti kao država, globalna država, jer jedino kao takva ima odgovatajuće, realne instrumente vođenja, motivacije i prisile koji su joj potrebni za ostvarivanje njenih ciljeva.

Načelo kojeg proklamira ljudska vrsta kaže:

Svi subjekti u globalnoj državi – pojedinci, nacije, rase – moraju imati pravo ostvariti svoje vlastite ciljeve i interese, ali samo na način na koji istodobno ostvaruju i ciljeve vrste te ciljeve cjelokupnog života na planetu Više o tom načinu pogledajte na:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/.

Umjetni vlasnik

No mi stojimo pred još jednim ključnim problemom i golemim izazovom.

Tradicionalni privatni vlasnik više ne može voditi ljudske poslove. Pokušaj da ga se zamijeni društvenim vlasništvom pokazao se nedvojbeno promašenim. Jedino što ostaje jest da se stvori i etablira umjetni vlasnik. Ovaj vlasnik zapravo je kapital koji se pomoću jednog sistema državnih zakona pretvara u vlasnika sebe samog.Više o tome opet na:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/

Po mom mišljenju kapital je umjetno biće kojeg je stvorila ljudska vrsta. Ljudsku povijest smatram ontogeničkim procesomprocesom stvaranja i usavršavanja umjetnog bićakapitala. On je bićevito sredstvo za ostvarivanje ultimativnih ciljeva ljudske vrste. Proces razvoja umjetnog bića završava se njegovom transformacijom u umjetnog vlasnika sebe samoga.

Jedino je umjetni vlasnik sposoban voditi ekonomiju ljudske vrste, osigurati pravdu za sve ljude i narode, i osigurati nužni tehnološki napredak koji će ostvarivati ciljeve vrste, a neće uništavati živi okoliš ovog planeta niti dovoditi  u pitanje opstanak života uopće. Pravda koju bi provodio umjetni vlasnik mogla bi se ukratko izraziti na slijedeći način :

Svaki subjekt – počev od individue do države – bivao bi nagrađen srazmjerno vrijednosti i veličini svog doprinosa ostvarenju ciljeva vrste.

Veličinu i vrijednost tog doprinosa ocjenjivalo bi tržište.

Umjetni vlasnik kontrolirao bi efikasnost rada ekonomskog i političkog managementa. Istovremeno, on bi reorganizirao društvo tako da svi bitni subjekti budu zainteresirani za to da dadu što veći i vredniji doprinos ostvarivanju ciljeva društva i vrste, zato jer bi bivali nagrađeni srazmjerno vrijednosti i veličini svog doprinosa. Glavna sredstva s kojima bi on to činio bili bi distributivna pravda, ozakonjena motivacija i ozakonjena prinuda.

Stvaranje globalne države bez umjetnog vlasnika bilo bi potpuno promašeno, jer bez njega vrsta ne bi mogla ostvariti zadatke koje je potrebno ostvariti da bi se ostvarili društva ciljevi cijele ljudske vrste. Globalna država bez umjetnog vlasnika isto je što i prekrasan auto bez motora ili sa pokvarenim motorom.

Ovo je važno istaknuti, jer su u suvremenim društvima ti subjekti zainteresirani isključivo za vlastitu dobit, a najlakše i najčešće ju ostvaruju zanemarujući ili čineći štetu interesima društva i ljudske vrste, tj. budućim generacijama ljudi i drugim vrstama živih bića.

Ona usporedba globalne države s lijepim autom bez motora ili s pokvarenim motorom važi, dakle, i za sve današnje države, naročito za one visoko i lijepo razvijene. Npr. USA i EU. Ove se države ipak dobro drže, ali samo zato što njihovi građani, ne samo da ne znaju, nego i ne sanjaju o tome kako bi u društvu utemeljenom na umjetnom vlasniku mogli dobro, lijepo i smisleno živjeti.

Posebno je važno naglasiti da se stvaranje umjetog vlasnika i globalne država ne može izvesti na osnovu nekakve ljubavi, visoko razvijene svijesti, filantropije, morala, vjere ili slično, nego isključivo putem prava, tj. putem etabliranja specifičnih državnih ili društvenih zakona.

Vidi: https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/.

Apel

Ako vam je stalo do ostvarenja ciljeva društva ili ljudske vrste i ako osjećate da bi ovo što sam gore izložio mogao biti put do njihovog ostvarenja, podijelite ovaj manifest svim svojim prijateljima, a i drugim ljudima za koje mislite da bi mogli pomoći.

KAKO JE BIO ROĐEN BOG

Petar bosnić petrus

 Kako je bio rođen Bog?

U onim davnim vremenima kad je još bilo kraljeva i proroka živiljaše čovjek po imenu Malaher. Već od rane dobi odlikovao se neviđenim lukavstvom. Njime je postizao sve što je god poželio: bogatstvo, ugled, čast i ostala svjetska blaga.

Još dok je bio mlad, spletkama je svrgnuo kralja i sam se ustoličio na prijestolju. No bio je jako loš vladar. Za dobrobit i napredak kraljevstva nije nimalo mario, ali ga zbog njegove lukavosti nitko nije mogao zbaciti s prijestolja. Lako je otkrivao svoje neprijatelje, pa ih međusobno posvađao, ili ih prikazao kao neprijatelje naroda i potrpao u tamnice. Uživao je u tome da čak i one smrtne neprijatelje, spretnim lukavstvima pretvori u svoje sluge, a to je radio s takvom lakoćom i virtuoznošću da se i sam sebi divio i zanosio svojom moći.

Kad su mu takvi uspjesi opili pamet, počeo je otvoreno iskazivati prezir prema velikim i dobrim nebeskim bogovima, govoreći da njihova dobrota ništa ne vrijedi, te da bi on i njih svojom lukavošću mogao podvrgnuti svojoj vlasti i učiniti ih svojim slugama.

Jedne noći, dok je uživao u svom vrtu, na mjesečevoj zraci spusti se preda nj anđeo, glasnik bogova i reče mu.

– Blaženi su bozi čuli tvoje riječi, ali ne plaši se, oni su dobri i neće te kazniti zbog toga, nego ti, štoviše, poručuju kako se nadaju da te tvoje riječi nisu prazno hvalisanje, i da iskreno žele da postaneš jedan od njih. Voljni su ti i pomoći u tome, pa ti poručuju da je na zemlji skrivena jedna moć pomoću koje se postaje takvim kakvi su oni. A da bi ti još više pomogli, voljni su ti otkriti da je ta moć skrivena u ljudskoj duši. Eto, ako otkriješ tu moć, postati češ vječan poput velikih i dobrih nebeskih bogova.

Tu anđeo malo zastane a onda nastavi:

– A mogao bi možda postati čak i kralj i Presveti Gospodar nad svima njima.

To reče i u slavi se vrati u nebo.

***

Kad je ostao sam, Malaher reče u sebi:

-Veliki bogovi su velike budale. –

– Zar ima tajne na zemlji koju ja ne bih mogao otkriti – ja, Malaher, koji znam čak i ono što moji neprijatelji sanjaju !?-

Odmah sutradan pozove upravitelja dvora i ministre i stane ih lukavo ispitivati o toj tajnoj moći. Kako oni nisu ništa znali o njoj, reknu mu da bi to mogli znati svećenici, jer su oni upućeni u mnoge božanske tajne. On ih dade pozvati i stane ispitivati. Svećenici su mu otkrili mnoge čudesne stvari i uputili ga u misterije, ali o onoj moći pomoću koje se postaje vječan i moćan poput dobrih nebeskih bogova nisu mu znali ništa kazati. Misleći da mu to ne žele reći, on im stade obećavati časti i blaga, a kad ni tada nije dobio odgovora kojeg je tražio, udari ih na muke. Uzalud. Svećenici su, proklklinjući ga, jedan za drugim izdisali pod mukama ne odavši nikakvu tajnu.

Onda Malaher razašalje svoje spretne uhode po cijelom kraljevstvu da se raspituju o ljudima koji se razumiju u zvijezde i tajne stvari. Oni su mu privodili mudrace i učenjake, a on ih je ispitivao i davao mučiti ne bi li se dokopao tajne vječnog života. No sve je to opet bilo uzalud. Pobio je mnoge ljude i okrvavio ruke do lakata, a onu tajnu nije otkrio. Glad za njom, međutim, i želja da bude vječan i moćan poput velikih bogova nije mu se smanjivala, nego je sve više rasla i bivala sve pomamnijom, i mnogi su ljudi, u tamnicama ispod njegova dvorca, zbog nje izdahnuli na spravama za mučenje.

Prošlo je dosta godina dok je do njega dopro glas o nekom mladiću, Ješui, koji je bio glasovit u narodu zbog svoje mudrosti i kojega su ljudi štovali kao živoga boga. Malaher odmah pozove vojnike i naredi im da ga uhvate i dovedu.

Kad su mu ga doveli, iznenadi ga njegova ljepota, mladost i krotkost. Kako je bio vrlo lukav, odmah je osjetio da pred njim ne stoji običan čovjek, pa je postao vrlo oprezan. Skupi svo svoje lukavstvo, učini se vrlo prijaznim prema mladiću i obeća mu vrlo veliko blago ako mu otkrije ono što traži i ispriča mu, sada već davnu zgodu s anđelom i obećanje velikih nebeskih bogova.

Čuvši što kralj od njega traži, Ješua se duboko rastuži i reče mu:

– Gospodaru moj, srce mi se rastužilo, jer ne ne mogu udovoljiti tvojoj želji. Ne znam ni za kakvu takvu moć. A da znam, ti ne bi trebao slati stražu da me dovede ovamo, nego bih ja, ne žaleći nogu, prevalio i najveći put da dođem k tebi i poslužim ti ostvariti tako plemenitu nakanu, jer nema ničeg plemenitijeg ni uzvišenijeg od težnje da se postane poput velikih dobrih bogova. –

Malaher je bio opazio kako ga je mladić susretljivo i sa razumijevanjem slušao, i već se bio poradovao da je došao kraj njegovoj potrazi, ali kad mu je Ješua rekao da mu ne može pomoći, silno se ozlojedi, i reče.

– Doista još nisam sreo tako lukava čovjeka kao što si ti. No ako si i uspio nadmudriti tolike ljude i navesti ih da te poštuju kao kakva boga i da ti pokorno služe, nemoj se nadati da ćeš tim svojim lukavstvima nadmudriti i mene. –

– Krivo su ti rekli, gospodaru – reče mu blago Ješua. – Mene nitko ne služi, nego ja služim drugima. Ima ljudi koji me poštuju, i ja bih volio da me poštuju samo zato što služim i ni zbog čega drugoga.-

Malaher je još dugo razgovarao sa mladićem, pokušavajući ga razlozima i ljubaznošću privoliti da mu oda tajnu, no Ješua je stalno poricao da zna nešto o tome, ali poricao je to riječima koje su opčinjavale i opijale Malahera, tako da ga je on slušao s nekim tajanstvenim zanosom, koji je išao sve do samozaborava. I što ga je više slušao, u duši mu je sve više rasla žeđ za njegovim riječima. I ne samo to. On, Malaher, koji nikada, nikome i ništa nije vjerovao, sada je, poput djeteta, sve vjerovao ovome mladiću, koji mu je govorio nevjerojatne, čudesne stvari, i u svom je duhu Malaher sasvim jasno vidio da i ne može biti nikako drugačije nego tako kako mu govori ovaj lijepi i neobični mladić. I pored toga što je Ješua uvjerljivo govorio da ništa ne zna o tajnoj moći koju on traži, Malaheru je, što ga je duže slušao, nekako bivalo sve jasnije da ju on ipak zna, i da je, štoviše, taj mladić jedini čovjek koji ju može znati, a njegova dobrota uvjeravala ga je da će mu je ipak odati.

Njihovi razgovori potrajali su danima. Čim bi se probudio, Malaher bi žurno odlazio mladiću da ga sluša i gleda i nije mario ni za kakve druge poslove. No žudnja za onom tajnom i neka neobjašnjiva, i velika sigurnost da ju mladić zna nisu mu davale mira pa je molbama i uvjeravanjima stalno navaljivao na njega da mu je oda. Kad je vidio da na taj način ne može ništa postići, počne razmišljati o tome da i njega preda krvnicima. No kako mu ga je bilo žao, odustane od toga i ponovo ga pokuša pridobiti molbama i zaklinjanjem, ali opet bez ikakva uspjeha. To ga ozlojedi i jedne večeri, nakon razgovora, on ipak naredi zapovjedniku straže da mladića ujutro preda krvnicima.

Ali, nešto ga je opet vuklo k mladiću, pa je svaki dan silazio u podzemlje dvorca nagovarati ga i moliti da mu oda tajnu. Ješua ga nije psovao ni proklinjao, kao drugi mučenici prije njega. Nije ga čak ni prekorio, što je u Malahera izazivalo grizodušje i želju da se sve to što prije okonča. Stoga se on jednoga dana zakleo najtežim zakletvama da će njemu, Ješui ostaviti cijelo svoje kraljevstvo i prijestolje, ako mu oda onu tajnu koju traži.

Ješua mu je na to odgovorio.

– Gospodaru moj, kad bih vam ja odao tu tajnu, zar ne bi ste vi postali dobri i milostivi poput nebeskih bogova, i zar me tada ne bi ste nagradili i puno većom nagradom nego što je cijelo vaše kraljevstvo. Ali ja bih vama odao tu tajnu ne tražeći ništa zauzvrat, jer vidim da vas ona muči više i teže nego mene vaši krvnici.-

Malahera je taj odgovor zbunio i potpuno pomeo. Nije više znao što bi, pa se vratio u svoje odaje. No, gore nije imao mira. Stalno su mu se u pamet vraćale mladićeve riječi. Sutradan nije silazio u podrum, niti je izlazio iz svojih odaja, a straži je naredio da nikoga ne pušta unutra. Prvi put u životu sumnjao je u samog sebe i valjanost onoga što radi. O mladiću više nije mogao misliti kao o nekom nevjerojatno lukavom čovjeku, jer mu je bivalo sve jasnije da je istinski dobar i mudar. Osjećao je da on posjeduje tajnu koju traži i zbunjivalo ga je to što Ješua ipak tvrdi da ju ne zna. Nije bio načisto s tim da li da mu vjeruje ili ne. Zbog tih dvojbi koje su ga smućivale nije znao što da poduzme. Čas je sjedio i grozničavo razmišljao o tome, a čas opet žurno hodao iz odaje u odaju. Svako malo donosio je odluke koje su mu se činile kao dobra rješenja, a onda bi, časak poslije uviđao da nemaju smisla. U nekoliko navrata bio je odlučio da Ješuu oslobodi mučenja, ali kako je vjerovao da mladić doista posjeduje tajnu koju on traži i da mu je ona, konačno, nadohvat ruke, odustajao je kad je već bio zaustio da pozove stražu, i opet je, progonjem raspaljenim željama, sumnjama i grizodušjem nastavljao svoju grozničavu šetnju iz odaje u odaju.

Trećega dana uvečer, kad je umoran i klonuo mislio na Ješuinu dobrotu i krotkost, i na to kako mu je čak sa nekom ljubavlju rekao da bi mu odao tajnu ne tražeći nikakvu nagradu, u duši mu bljesne spoznaja.

Otkrio je tajnu.

Ali, umjesto sreće, dušu mu preplavi užas, zato što je shvatio da je nebo, za njega, zauvijek izgubljeno, jer sve što je u životu učinio bilo je samo jedan velik zločin. Svijet se okrene oko njega. U jednom trenu on shvati kakav je i užasne se nad samim sobom. Stajao je neko vrijeme tako, kao skamenjen od užasa, i ništa osim užasa i prezira prema sebi samome nije ispunjavalo njegovu dušu. A onda, kao pokošen, padne na koljena, podigne ruke k nebu i zavapi:

– O predobri bogovi, kome ste vi poklonili svoje povjerenje? U koga ste položili svoje nade? O, jadan li sam! Ima li na ovom svijetu išta bijednije i gore od mene? O, kuku meni!

Zatim, slomljen spusti ruke i prokune samoga sebe najmračnijom kletvom koju je znao.

Časak nakon toga sjeti se sirotog mladića u podrumu svoga dvorca. Jedna nova misao bljesne mu u duši i ispuni ga velikom snagom. On skoči na noge i zavikne:

– Straža!-

Vojnici ulete u odaje, a on im samo zapovijedi:

– Za mnom!-

– I sjuri se prema podrumu gdje je bila tamnica i mučilište.

***

Ali, sigurno se pitate, kako je došlo do ovog preokreta u Malaherovoj duši?

Dok je gore u odajama mislio na Ješuu, na njegovu dobrotu i krotkost, sinulo mu je da se vječni život i blaženstvo mogu postići baš dobrotom i krotkošću, i da je moć koja ga je mogla učiniti jednim od velikih bogova trebao tražiti u svojoj, a ne u tuđim dušama.

Sada je vidio kako je njegovo veliko lukavstvo bila samo niska i bijedna osobina, i kako nije samo budala, nego i zločinac, koji je tuđe živote i sreću mnogih dobrih ljudi žrtvovao svojoj prostačkoj gladi za vlašću. Zgražao se nad tim da se čak usuđivao željeti da bude jedan od velikih dobrih bogova, on, koji, kako je to sada sasvim jasno vidio, nije bio ništa drugo do običan nitkov, ološ koji se niskim lukavstvima i zločinima domogao vlasti.

Više nije žalio za tim što je izgubio nebo, jer ga nije ni zasluživao, ali mu je žaljenje za nevinim ljudima koje je dao ubiti i mučiti i za mnogima koje je time unesrećio peklo i mrvilo dušu. Znao je kako će užasno biti kažnjen, ali se tome čak radovao,  jer je to bila pravda, i jer je u srcu slutio da postoji nešto teže i gore od toga – milost i oproštenje – jer, milost i oproštenje, nakon takvih zločina, mislio je, mogao bi tražiti i primiti samo onaj ko uopće nije čovjek, ko je …ništa. Jedino pravda, mislio je, može iscijeliti tako propalu dušu.

Dok je gore u svojim odajama mislio na Ješuu, shvatio je da on u sebi ima tu dobrotu koja ljudima može dati vječni život i blaženstvo, ali da taj dobri mladić, to dijete ne zna što nosi u sebi i da mu zbog toga nije mogao otkriti tajnu koju je od njega tražio. Ali sada će on, Malaher to otkriti Ješui, tako da učini barem jedno dobro djelo u svom životu. Sjetio se svih ljudi koje je poznavao i sasvim je jasno vidio da je jedino Ješua dostojan toga da postane bogom. S tim mislima i sa žarkom željom da mu to što prije otkrije, poput furije spuštao se prema tamnici.

***

No Malaherova žurba bila je nepotrebna. Ješua je umirao, a krvnik Morderak, koji ga je dotle mučio, sada mu je brisao smrtni znoj sa lica i nastojao mu olakšati smrt.

Morderak je bio čuven krvnik i mučitelj, najbolji i najveći u svom mračnom zanatu. Za razliku od ostalih krvnika, nikada se nije izrugivao ljudima koje je mučio. Smatrao je da to ne spada u krvnikov posao, a vidio je i to da poruge jačaju prkos čvrstih ljudi, što otežava izvlačenje istine iz njih. Ali, s druge strane, njegovo umijeće mučenja i zadavanja boli bilo je tako veliko da su i najčvršći zločinci brzo priznavali svoja zlodjela. Dobro je poznavao zločinačku dušu i nepogrešivo ju razlikovao od duše nevinog i poštenog čovjeka. Već pod prvim, najblažim mukama mogao je vidjeti da li je čovjek kriv ili nevin, i za one koje je smatrao nevinima tražio je oslobađanje od mučenja. Ta je njegova pronicljivost spasila mnoge ljude.

Kad je počeo mučiti ljude za koje je kralj vjerovao da znadu onu tajnu, vidio je da neznaju ništa o tome što se od njih traži i savjetovao da se oslobode muka. No kralj je zahtjevao da se mučenje nastavi do smrti, i ti su ljudi umirali na spravama za mučenje proklinjući kralja i njega koji ih je mučio. Jedino ovaj zadnji, Ješua, ni u najtežim mukama nikoga nije čak niti pogrdio. Već prije nego ga je počeo mučiti, Morderak je vidio da je Ješua nevin kao jagnje, pa je kralju savjetovao da ga ne muči. No Malaher je ipak naredio mučenje i nije dozvoljavao da se ono prekine. Morderak se nevoljko i teška srca laćao svog posla. Najgore od svega bilo mu je to što je vidio da ga taj mladić nekako razumije i suosjeća s njim, a nije mu mogao uzvratiti ničim osim novim mukama. To ga je peklo kao ljuta rana i svaki je čas u sebi proklinjao svoj mračni zanat i dan kada se počeo baviti njime.

Kad je vidio da se život mladića gasi, dao ga je skinuti sa sprave za mučenje i položiti na dasku. Jednom krpom brisao mu je smrtni znoj sa lica, a Ješua, kojem ni muke nisu unakazile ljepotu i čedan izgled, gledao ga je sa zahvalnošću i toplinom. Morderaku čije je srce bilo kao od kamena, sada ipak bi’ tako kao da je mučio i mukama ubio svoje rođeno dijete.

Ojađen i ogorčen, odluči da smakne kralja i tako osveti Ješuu. Ostalim krvnicima nije ništa govorio, jer se nije mogao pouzdati u njih. Znao je da je većina njih gora od mnogih zlikovaca koje su mučili. Znao je i to da će ga kraljeva straža odmah sasjeći, ali nije mario.

***

Malaher, kao oluja, ispred cijele svoje straže, uleti u tamnicu, ne osvrčući se oko sebe, i, upravo je bio zaustio da vikne :

– Oslobodite mladića! –

Kad mu Morderak svojim kratkim, širokim mačem zadade smrtonosni udarac. Trenutak zatim, sam Morderak padne sasječen mačevima kraljeve garde.

Smrtno ranjeni Malaher nije pao. Udarac ga je samo zaustavio, i činilo se kao da se nakon te smrtne rane nekako pribrao. Mirno je pogledom potražio Ješuu i ugledao ga na dasci na koju su polagali umiruće. Skupi snagu priđe mu, klekne i reče.

– Oprosti mi Ješuo, što sam uništio tvoj mladi život. –

Htio mu je još reći kakvu on to moć nosi u sebi, ali bilo je kasno. Smrt mu je oduzela snagu. Prije nego se srušio, samo je još uspio vidjeti zadivljeni pogled kojim ga je gledao Ješua. To mu je bilo posljednje svjetlo što ga je ponio sa ovoga svijeta

Ješua je htio pružiti ruku za njim, ali ju smrt zaustavi i ona nemoćno klone na dasku.

***

Nastao je tajac.

I vojnici i krvnici bili su preneraženi onim što se zbilo. Krvnici su se plašili da bi vojnici mogli navaliti na njih, pa su držali ruke na oružju a vojnike na oku. Vojnici su se pak plašili da je posrijedi nekakva urota i bili su u strahu od krvnika kojih je bilo znatno više. Svi su neodlučno stajali na svojim mjestima.

Neizvjesnost prekine neko komešanje u jednom mračnom uglu tamnice. Tamo je iz poda iskrsao užasni demon Dijabel. Srca svih onih koji su bili u tamnici preplavi smrtna strava, i oni se, klecavih koljena, natraške povuku do zidova tamnice i stisnu uz njih.

Dijabel se obazre oko sebe i krene prema tijelima Malahera i Ješue. Međutim, kad im se već bio primakao, kraj njih se, niotkuda pojavi kerubin. Nad čelom mu je sjao veliki crveni dragi kamen, znak gospodara nad anđelima. Dijabel stane i drsko upita.

– Što bi još htjeli nebeski bogovi? Ovaj ovdje – i pokaže na Malahera – taj je moj. Prokleo je sebe svojim djelom i svojom vlastitom riječju. A i onaj tamo, Morderak, živio je od nečistog zanata.-

– Veliki će bogovi odlučiti o njima – odgovori mu kerubin – a ti se vrati tamo odakle si došao.

Dijabel se, međutim, nije micao.

Tada kerubin digne ruku, uperi prst u njega i reče:

– Natrag! –

Dijabel ustukne pred silnom moći kerubina i stane se nevoljko povlačiti, kao ljuta zvijer, sve gledajući ne bi li nekako zaskočio svoj plijen i ugrabio ga. Na kraju se ipak, režeći i škrgućući zubima povuče u podzemlje iz kojeg je bio izišao.

Tada kerubin priđe Ješui i nad čelo mu stavi blještavi plavi dragi kamen, znak gospodara nad kerubinima i serafinima. Životvorna moć dragog kamena polako je Ješuu vraćala iz tamnog bezdana smrti. Kad je došao k sebi, ustane sa one daske bez ijedne rane na sebi, pogleda po tamnici i ugleda kerubina koji mu se pokloni i reče.

O veliki Trone, Ješuo, blaženi nebeski bogovi željno te očekuju.

Ješua je, međutim, neodlučno stajao, dok naposlijetku ne upita:

A što će biti s njim, i pokaže na Malaherovo tijelo.

On je počinio veliki grijeh – odgovori kerubin – U nebo mogu samo nevini i čisti.

Tron Ješua, gospodar nebeskih hijerarhija tužno pogne glavu i ostane tako neko vrijeme, a onda skine sjajni dragi kamen što mu je blještao ponad čela, pruži ga kreubinu i reče:

Beskrajna hvala i slava velikim nebeskim bogovima, ali ne mogu primiti ovaj njihov dar. Vidio sam kako se Malaher pokajao za svoje zločine i kako je teško patio zbog toga što je učinio, i ne mogu otići gore ostavivši njega ovdje.

To reče i još više ispruži ruku prema kerubinu, da mu vrati sjajni izvor vječnog života i blaženstva.

No čim je to učinio, iz njegovih grudi, a onda i iz čitavog tijela zasja snažna svjetlost blještavija od sjaja tisuća sunaca i zaslijepi sve koji bijahu u tamnici. Kerubin ustukne jedan korak, a onda padne ničice na koljena, gledajući s divljenjem i ljubavlju izvor tog božanskog sjaja, a sa usana mu se same od sebe oteše riječi

Gospode presveti!

Osta tako još neko vrijeme zaneseno gledajući božanski sjaj i zaboravljajući sama sebe, a onda skoči na noge spreman da uzme Malahera i odnese ga u nebo. No njegov ga gospodar zaustavi blagom kretnjom, pa sam priđe Malaheru i nježno ga uzme u naručje. Uzme zatim i Morderaka i vine se u nebesa.

Njegova svjetlost oba’sja čitava kraljevstva, i sjala je tako cijelu noć. Vidjeli su ju mnogi narodi i poklonili joj se.

Sjećanje na tu noć prenosilo se s pokoljenja na pokoljenje. I danas, nakon toliko tisuća godina ljudi ju pamte i slave, i zovu Božićnom, jer vjeruju da je baš te bajne noći bio rođen Bog.

 

 

OTVORENO PISMO SABORU RH

Otvoreno pismo Saboru RH

Obavještavam Sabor RH da je Rebublici Hrvatskoj na raspolaganju donacija u iznosu cca 30 000 000 000 000 000 – trideset trilijuna Eura, u idućih 25 godina. Jedini uvjet i JEDINA MOGUĆNOST za korištenje ove donacije je implementiranje Zakona o kontroli efikasnosti rada managera i Zakona o kontroli efikasnosti rada administracije u zakonski sistem RH.

Zakoni se mogu vidjeti ovdje: https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/06/20/kljucevi-privrednog-cuda/

 

Tri politike

Petar Bosnić Petrus

 Tri politike

Nekoć sam bio “aktivni” sociolog i bavio se proučavanjem prostitucije. Nakon što je na Balkanu, tj. u “bivšoj Jugoslaviji” izbio rat, univerzitet mi je ponudio da proučavam ponašanje prostitutki u toj, ratnoj situaciji. Ponuda mi se učinila vrlo zanimljivom, pogotovo stoga što je projekt, pored iznimno visoke plaće za rad na “rizičnom terenu”, uključivao i život “na terenu” što je mene, moram priznati, veoma privlačilo. Pored toga, nisam trebao sredjivati rezultate istraživanja, nego samo voditi “intreviewe” i redovito ih slati na univerzitet, gdje ih je sredjivala moja asistentica.

Najprije sam otišao u Beograd. Prvih nekoliko mjeseci proveo sam učeći jezik na tamošnjem univerzitetu. To mi je bio najteži dio posla. Svako prijepodne provodio sam na seminarima, a popodne u hotelskoj sobi, štrebajući i vježbajući nove izraze. No zahvaljujući tom drilu, naučio sam nešto Srpskog, i dosta sam se dobro snalazio kad sam konačno bio izišao “na teren”. Izgovor mi je, naravno, bio takav da je svatko odmah primjetio sa sam stranac. No, na sreću, to mi nije otežavalo posao, nego čak olakšavalo, jer Balkanci su, prema strancima, koji dolaze sa Zapada prilično servilni i stoga puno susretljiviji nego prema svojim ljudima.

Teškoće je stvaralo nešto sasvim drugo.

Kad sam, naime, izišao na teren, nigdje nisam mogao naći prostitutke, pa sam već bio pomislio da ih i nema!?. Problem je bio u mojim starim navikama, a i u ponašanju samih prostitutki. Evo, samo nekoliko riječi o tome.

U našim gradovima, u kojima sam prije toga istraživao običaje prostitutki, one su se otvoreno pokazivale i isticale lako prepoznatljivim odijevanjem i ponašanjem. To je bio način da brzo i bez muke steknu mušterije. Ovdje su se, medjutim, možda zbog “zaostalosti” vlastite sredine, ili nečeg sličnog, “skrivale” u odjeću i ponašanje “poštenih” žena i bilo je teško raspoznavati ih. U početku je bivalo tako da satima nisam bio siguran razgovaram li s prostitutkom ili “poštenom” ženom, pa sam često morao pribjeći direktnim pitanjima o tome da li se žena s kojom razgovaram bavi prostitucijom ili ne. To pitanje izazivalo je katkada i sasvim neočekivane reakcije.

Ali, ne plašite se. Ne kanim vam, pričati cijeli roman, niti vas gnjaviti sa znanstvenim činjenicama, nego samo ukratko pokazati kako je ponašanje prostitutki vrlo slično tekućoj politici koja se vodi u zemlji gdje prostitutke žive i “rade”. Zato sam priči i dao naslov “Tri politike”.

Jednom sam, tako, razgovarao s nekom Sekom, ili Senkom. Ne sjećam se više sasvim točno. I, da bih bio načisto s tim da li se radi o prostituki, upitam ju direktno:

— Jesi li ti kurva?

Izraz “kurva”, u ovim zemljama nema uvredljivo značenje, ukoliko se specijalno ne naglasi ili upotrebi baš s uvredljivom namjerom, i zamjenjuje izraz “prostitutka” koji gotovo da i nije u upotrebi u ovim slojevima stanovništva koje sam proučavao.

Elem, ona Seka, ili Senka — naslućujući, po tom pitanju, da nisam mušterija, nego možda nekakav moralista, ili dokono zanovijetalo, koji svoje vrijeme trati na popravljanje drugih ljudi — podigne pogled, smjelo me i čvrsto pogleda u oči, isprsi se, i uzvrati:

— Jesam!

Kurva sam, i bit ću kurva, i šta mi ko može !

–Ništa, ništa — odvratio sam pomirljivo, automatski odustajući i od namjere da joj se predstavim i zamolim ju da odgovara na pitanja od kojih se sastojao “interview”.

I kasnije sam često nailazio na ovakvu reakciju, ako bi neka od mojih ispitanica pomislila da se kanim kritički osvrtati na njen zanat. ili štogod slično.

***

Kad sam došao u Zagreb, susreo sam se sa istim problemom — prostitutke maskirane u “poštene” ili “normalne” žene i djevojke —  s tom razlikom da se u Zagrebu puno više pažnje posvećivalo maski “poštenja” i nekakve nehajnosti ili opuštenosti, nego samom zanatu i dobiti od njega. To inzistiranje na maski “poštenja” išlo je do apsurda, tako da ste lijepu, mladu, pa čak i profinjenu djevojku često mogli dobiti i za jedno piće ili vožnju automobilom. Zbog te manire, zagrebačke prostitutke zaradjuju vrlo loše, slabo, i više su gladne nego site, a onaj jadni novac kojeg dobiju, spiskaju uglavnom na garderobu i šminku.

Jednom sam jednu od tih djevojaka upitao da li je kurva.

Na to moje pitanje, ona je napravila “uvrijedjenu facu”, digla visoko nos, i, tonom teško povrijeđene osobe, odgovorila:

— Uf, kak vas ni sram tak se razgovarati s jednom finom damom.-

Bila je jako ozlojedjena i izgubio sam svaku šansu za “interview”. Kasnije sam ju vidjao u društvu s oficirima Unprofora, a i s nekim mojim zemljacima, turistima koji nisu gubili vrijeme u postavljanju “glupih pitanja”, nego su jurili za užicima. Ne znam kako joj je bilo pravo ime. Samo se sjećam da su je zvali Maca i da je bila vrlo lijepa. Da nije bilo te glupave zagrebačke manire da pod svaku cijenu glumi “poštenu” curu, mogla je svojom ljepotom zaraditi cijelo bogatstvo i osigurati si život. A ovako, možda je najviše što je “zaradila“ bio sifilis ili aids.

 ***

Kad sam stigao u Sarajevo, već se često pucalo po djelovima grada, ali još nije bilo započelo ono užasno bombardiranje. I dalje sam radio isti posao. Sada sam već vrlo tečno govorio Srpski, Hrvatski, i “Bosanski”, a prostitutke sam lako i pouzdano raspoznavao od “poštenih” žena.

Jedne večeri, umjesto na posao, otišao sam u kino da tako, barem nakratko, zaboravim na njega i odmorim se. Davala se Copolina “Apokalipsa”. Kupio sam kartu i čekao početak predstave u foyeru. Po navici i nekoj inerciji gledao sam cure i žene i nesvjesno tražio medju njima moguće ispitanice. Tada mi zapne za oko jedna iznimno lijepa žena tridesetih godina. Prvi put nakon vrlo dugo vremena gledao sam neku ženu baš kao ženu, a ne kao neku od ispitanica. Bila je sama i čekala početak predstave. Ne bi se moglo reći da je bila krupna, nego, baš, onako, divan “komad”, sazdan na osnovu neke nevjerojatno graciozne mjere. Lijepo lice bilo joj je uokvireno slapom teške crne kose koji se s obje strane lica rušio na čvrsta, raskošna prsa. Odjeća joj nije bila skupa, niti po posljednjoj modi, ali bila se odjenula vrlo lijepo – klasično i vrlo originalno u isti mah. Svaki pokret graciozan, odmjeren i nekako mudar i blag. Primjetio sam da je melanholična ili, pak, tužna zbog nečega. Doimala se poput neke nesretne boginje, i možda je upravo to bilo ono što me podstaknulo da joj pridjem i ponudim svoje poznanstvo. Takva se gesta na Balkanu ne tretira kao drskost ili nešto neobično, kao kod nas, gdje je potreban netko treći da bi upoznao dvoje ljudi.

Ime joj je bilo Jugoslavija. Veoma sam se iznenadio kad mi je to rekla, jer nikako nisam mogao očekivati da bi i neka osoba mogla nositi to, tada već ozloglašeno ime. No ubrzo sam ustanovio da joj upravo to ime izvrsno odgovara i da naprosto nadopunjuje i zaokružuje sklad i ljepotu od koje je bila satkana. Razgovarali smo o najobičnijim stvarima. Imala je milozvučan glas i znala je lijepo pričati, pa sam ja uglavnom šutio i slušao ju kao opčinjen. Ubrzo se pokazalo da uopće nije neuka, a ona njena šarmantna “običnost” ili jednostavnost dolazila je očigledno od neke mudrosti ili sposobnosti da sve učini jednostavnim i prirodnim, ljudskim. Vjerojatno sam, zbog ljepote joj i privlačnosti u njenom ponašanju i govoru, sasvim nesvjesno odbijao primjetiti one elemente ponašanja koji se susreću kod prostitutki, ali kako je vrijeme prolazilo, to je postajalo sve očiglednije, dok na kraju nije probilo moj štit. Kad sam postao svjestan toga, razočarao sam se i čak nekako užasnuo, pa sam ju, onako, sasvim spontano i s jako vidljivim razočaranjem i prijekorom u glasu zapitao:

— Pa zar si i ti kurva !?

Ona se lecne, zaustavi u po glasa, pogleda me dugim, ispitujućim pogledom, a onda se, nekako rastuži i zasrami i obori pogled.

Šutjela je tako neko vrijeme, gledajući u zemlju, a onda reče sasvim tiho:

— Znam da to ne valja… Ali, što ću…? Nakon muževljeve smrti, ostala sam sasvim sama i bez ičega, i nisam mogla drugačije prehraniti i školovati djecu. Sada, eto, poštenom čovjeku više ne mogu pogledati u oči. Eh… najbolje bi bilo da me nema. I… da ne moram podizati djecu, …–

Tu je izda glas i ona zašuti i još dublje pogne glavu k zemlji.

Osjećao sam se krivim što sam ju onako nesmotreno pitao i povrijedio, i upravo sam bio krenuo da joj se ispričam i kažem kako to uopće nema nikakve važnosti, jer ona je, usprkos prostituiranju bila – kako sam doista mislio -, najljepša i najplemenitija žena koju sam sreo. No u taj tren pozvoni zvonce za ulaz u kino. Ja se nekako smetem, a masa koja je krenula u dvoranu ponese me sa sobom. Kad sam se snašao, već je bilo kasno – više je nije bilo na onom mjestu.

Film uopće nisam mogao gledati. Stalno sam mislio na Jugoslaviju i grizao se što sam dopustio da me ono zvono omete, tako da joj se prije predstave nisam uspio ispričati i objasniti da nemam nimalo loše mišljenje o njoj. Nakon predstave, odmah sam odjurio ka izlaznim vratima i gledao da ju nađem. No nisam ju vidio. Možda, sirotica nije ni ušla u kino salu. Sutradan sam opet otišao u ono isto kino, ne bih li ju vidio, ali nisam imao sreće, a niti ikada kasnije.

Nedugo nakon tog dogadjaja počelo je bombardiranje i kaos. Ostao sam još neko vrijeme, no kad mi je ratni nemir počeo onemogućavati daljnji rad, vratio sam se na univerzitet.

Ne znam što je bilo s Jugoslavijom.

Da li je poginula od snajpera ili je stradala pod bombama?

Ko zna?

A ako je završila tako nekako, što je bilo s njenom djecom, i da li će ona ikada saznati kako i koliko im se majka žrtvovala da ih podigne?

Prošle su već mnoge godine od tih dogadjaja, ali ja i danas često mislim na Jugoslaviju, iako sam ju sreo samo nakratko, i, kad god mislim na nju, obuzme me tuga.

 

 

 

 

BUDUĆE DRUŠTVO I GLOBALNA DRŽAVA

BUDUĆE DRUŠTVO I GLOBALNA DRŽAVA

Petar Bosnic Petrus

Profesor filozofije

Abstract

Tekuća gospodarska, politička, sigurnosna i civilizacijska kriza može se riješiti sa dva velika politička akta: uspostavljanjem društva utemeljenog na umjetnom vlasništvu i uspostavljanjem globalne države.

Prostim političkim ujedinjenjem postojećih država u Globalnu državu, stanje bi se samo pogoršalo, jer su čak i najrazvijenije postojeće države utemeljene na zastarjelim političkim, pravnim i civilizacijskim temeljima. Ujedinjenje takvih država bilo bi ujedinjavanje svih svjetskih gubitaša i ne bi donijelo nikakvog dobra.

Uvjet funkcionalnosti i produktivnosti globalne države ( a i onih lokalnih, nacionalnih) je stvaranje novog, razvijenijeg društva. Stoga bi najprije trebalo reformirati, osuvremeniti i ojačati temelje današnjih društava da bi postala produktivna, i tek takve ih ujediniti u Globalnu državu. Suvremena društva mogu se unaprijediti, osuvremeniti, humanizirati i učiniti sposobnima za ostvarivanje vlastitih ciljeva i ciljeva čovječanstva stvaranjem i etabliranjem umjetnog vlasnika i institucije umjetnog vlasništva.

Kako naprijed?

 1. Vjerujem da se bolji, smisleniji, lakši i sigurniji način opstanka cijelog čovječanstva temelji na ujedinjenju svih nacionalnih država u svjetsku ili globalnu državu. Ta, globalna država može biti neka vrsta federacije ili neki drugi oblik zajednice.

2.No, da ne bi smo stvorili nešto gore od onog što postoji sada, potrebno je obnoviti i ojačati i unificirati pravne temelje razvijenih buržoaskih (zapadnih) društava. Postojeći temelji tih društava i država su zastarjeli i sprečavaju, i nacije, i ljudsku vrstu u ostvarivanju njihovih ultimativnih ciljeva.

 1. Rekonstrukcija tih temelja može se ostvariti uspostavljanjem zakona kojima se uređuje pravo na upravljanje i gospodarstvom i društvom. Radi se o grupi zakona ili skupini prava pod nazivom Ius gubernandiPravo na vladanje ili upravljanje. Takva zakonska regulacija prava na upravljanje nije postojala do danas pa je, uglavnom zbog toga, društvena i civilizacijska situacija loša i teži ka pogoršanju.
 2. Zakoni koji reguliraju pravo na vladanje ili upravljanje moraju biti sačinjeni u takvom (egzaktnom) obliku koji može biti primjenjiv u svakoj nacionalnoj državi i u mogućoj globalnoj državi.
 3. Implementacijom zakona koji pripadaju grupi ius gubernandi, u postojeće pravne sustave nacionalnih država, stvara se umjetni vlasnik. Buduće društvo trebalo bi biti utemeljeno u umjetnom vlasništvu.
 4. Moguća globalna država bi bila instrument za primjenu Prava, ili instrument za samonavođenje, samo-motivaciju i samo-prisiljavanje čitave ljudske vrste, a istodobno i instrument samo-motiviranja, i samo-prisile svih naroda i rasa – instrument kojim bi se mogao ostvariti takav način života i suživota koji vodi lakšem ostvarivanju boljeg života i ostvarivanju ciljeva svih pojedinaca, naroda i rasa, odnosno ciljeva cijelog čovječanstva.
 5. Globalna država ne može biti vođa, lider, već samo okvir ili osnova za lakše, sigurnije i funkcionalnije, nenasilno vodstvo progresivnih i naprednih nacija.

Obrazloženje

Jedna je arapska poslovica kaže: Više vrijedi tisuću magaraca koje vodi lav nego tisuću lavova pod vodstvom magarca.

Ključni problem današnjih društava je u tome da društvom uglavnom ili suviše često upravljaju oni magarci iz ove arapske poslovice.

Drugim riječima, disfunkcionalnost današnjih društava proizlazi iz činjenice da ključne položaje u društvu zauzimaju ljudi koji nisu sposobni upravljati.

Kako se riješiti vladavine  nesposobnih ljudi?

Budući da je nemoguće, unaprijed, znati može da li je netko sposoban vladati ili ne, svaki normalan čovjek bi trebao imati mogućnost da dođe u položaj vladara ili nekog upavljača.

Oni koji osvoje taj položaj, da bi ga zadržali, morali bi ispuniti uvjete propisane skupinom zakona, Ius gubernandi. Ako netko ne bi udovoljio tim zahtjevima u zadanom roku, i nastavio vladati ili upravljati, smatrao bi se kriminalcem, uzurpatorom prava na vladanje, za što zakoni predviđaju vrlo teške kazne.

Kako bi se spriječilo varanje i zaobilaženje zakona, zahtjevi zakona postavljaju se brojevima.

Ius gubernandi je grupa prava koja prije nije postojala, a koju sam ja dodao postojećim skupinama: Ius utendi, Ius fruendi i Ius abutendi. Morao sam to učiniti jer je u posljednjoj polovici prošlog stoljeća došlo do potpunog odvajanja vlasničkih prava od prava na upravljanje. Zbog tog odvajanja, vlasnici kapitalnih dobara su izgubili moć koja je potrebna za upravljanje vlasništvom. Ova se moć preselila je u ruke managera.

Slično je i u politici. U demokratskim državama, narodi su izgubili su suverenitet i vlast nad svojom djelatnošću i sudbinom. Vlast se preselila u ruke administracije (birokracije) i neodgovornih političara.

Budući da nema zakona koji bi menađere učinio odgovornim za stanje kapitalnog vlasništva drugih ljudi (vlasnika) i budući da političari isto tako, pred zakonom nisu odgovorni za stanje društva, oboje; i manageri i političari pretvorili su se u divlje, kriminalne razarače ili uništavalelje 1. kapitalne imovine drugih ljudi, 2. uništavatelje nacionalog ili društvenog vlasništva i samog društva i 3. kapitalnog vlasništva cijele ljudske vrste i njene civilizacije.

To je najveći problem danas, a ujedno i korjen svih ostalih.

Ius gubernandi je regulacija prava na vlast ili upravljanje. Ova grupa zakona i prisiljava menadžere i vlade da slijede sudbinu imovine ili države kojom upravljaju ili vladaju. Slijede u smislu latinske izreke: Fatum dominium suum dominus sequiturvlasnik slijedi sudbinu svog vlasništva. Uzdiže se i propada zajedno s njim. Danas se uzdižu oni manageri koji upropaštavaju tuđe vlasništvo i oni političari koji upropaštavaju države kojima upravljaju. Loši se uzdižu a dobri propadaju.

Skupini ius gubernandi pripadaju:

 1. Zakon o kontroli učinkovitosti rada Vlade i rada administracije,
 2. Zakon o kontroli efikasnosti rada managera,
 3. Zakon o kontroli efikasnosti obrazovnog sustava,
 4. Zakon o kontroli efikasnosti i ekonomičnosti obiteljskog života.

Grupa Ius gubernandi sadrži još nekoliko zakona , ali ovdje ne možemo o tome .

Spomenuti zakoni odnose se na četiri ključna društvena i pravna subjekta:

 1. individue,
 2. a) obitelji, b) škole.
 3. tvrtke,
 4. državu.

Grupa Ius gubernandi je slična grupi Ius utendi. Razlika je u sljedećem: Ius utendi štiti interese korisnika nekih kapitalnih dobara. Ius gubernandi štiti interese tih dobara a i cijelog društva. Zakoni Grupe ius gubernandi temelje se na imperativu:

ostvaruj svoje vlastite interese i ciljeve, ali isključivo na način na koji se istodobno ostvaruju i interesi 1. Kapitalnih dobara, kojima upravljaš, 2. interesi i ciljevi društva i 3. ciljevi cijele ljudske vrste.

Ovi zakoni koji pripadaju grupi ius gubernandi sačinjeni su slično kao matematička načela, tako da se, poput matematike mogu implementirati u svakoj nacionalnoj ili lokalnoj državi, a mogu biti i temeljni zakoni Globalne države, koju smatram potrebnom ili neophodnom za normalan opstanak čovječanstva i uspješan daljnji razvoj civilizacije.

Prva dva zakona mogu se vidjeti u tekstu:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/

Implementacijom  tih zakona u pravni sustav bilo koje zemlje stvara se umjetni vlasnik. On je apsolutno superiorniji od tradicionalnog, živog privatnog vlasnika i društva kao vlasnika, tj. društvenog vlasništva. U knjigama u kojima sam pisao o tim stvarima – suprotno misliocima poput Platona i Marxa koji su zagovarali uspostavljanje društvenog vlasništva, a i nasuprot njihovim protivnicima koji su zagovarali održavanje tradicionalnog privatnog vlasništva – tvrdim da se razvoj institucije vlasništva vrhuni u stvaranju umjetnog vlasnika i umjetnog vlasništva.

Umjetno vlasništvo je neophodno sredstvo za stvaranje humanog i produktivnog društva i preduvjet za stvaranje globalne države koja je, kao što sam već rekao, uvjet normalnog preživljavanja ljudske vrste i daljnjeg razvoja njene civilizacije.

Kao što je gore već navedeno: Ius gubernandipravo na vladavinu – je nova pravna osnova koja je uvjet za izgradnju uspješnog funkcionalnog, propulzivnog i humanog nacionalnog i globalnog društva i države.

Ali zašto su nam potrebna Prava i zakoni jednako primjenjivi na cijeli svijet i koja važe u cijelom svijetu, globalno.

Evo jednog hipotetskog primjera koji će odgovoriti na to pitanje.

Pretpostavimo da je neka zemlja donijela vrlo dobre zakone koji štite prirodu. Pretpostavimo također da  ti zakoni važe samo u ovoj zemlji, a da druge zemlje ne brinu o prirodi i da ju devastiraju.

Što će se dogoditi?

Zaštita prirode košta puno. To povećava troškove proizvodnje i smanjuje konkurentnost spomenute dobre i poštene zemlje.

Zbog toga bi dobra zemlja, koja poštuje takve, dobre zakone, mogla propasti. Bila bi uništena baš svojim poštovanjem dobrih zakona i životom koji bi bio u skladu s njima.

U suprotnosti s tom zemljom, one zemlje koje ne poštuju takve dobre zakone i koji uništavaju prirodu, te bi zemlje dobro prošle. Štoviše, čak bi se obogatile.

No, to bi bila velika nepravda.

Pretpostavimo sada da su ti, dobri zakoni, zakoni globalne države, koji bi bili jednako primjenjivi i jednako važili za sve lokalne države u svijetu. U takvom slučaju, priroda bi se sačuvala, a sve bi zemlje bile dobro. Nadalje, u ovom, drugom slučaju, ne bi bilo moguće da loše zemlje budu nagrađene i prolaze dobro, a dobre zemlje ili države da budu kažnjavane i propadnu, baš kao što se danas stvarno i zbiva, jer dobri zakoni važe samo u jednoj ili nekoliko zemalja.

Ali oni, dobri zakoni koji moraju važiti u cijelom svijetu, mogu se globalno primijeniti samo institucijom Globalne države. Ti novi zakoni korijen su rješavanja problema koji prijeti narodima i vrsti. Globalna država je instrument sposoban motivirati i prinuditi svaki narod na poštovanje onih dobrih zakona, ili globalnog, ekumenskog prava.

Dakle, globalna država je samo neizbježan pravni instrument kojim (ljudska vrsta) primjenjuje Globalno pravo. Taj instrument trebamo radi ostvarenje pravde i dobra, te za ostvarivanje onih krajnjih ciljeva koji daju smisao postojanju  i djelovanju ljudske vrste.

Stoga moramo početi živjeti u skladu sa pravilom:

Jedna vrsta, jedan planet, jedan zakon, isto mjerilo za sve!

Ovo je također važno radi ostvarivanja distributivne pravde.

Jer

samo ako se zasluge svake od zemalja ili nekog drugog subjekta mjere istom mjerom, moguće je točno odrediti tko je napravio i dao veći i važniji doprinos postizanju ciljeva ljudske vrste. Samo na taj način možemo odrediti pravednu nagradu za svaki doprinos.

Drevni grčki filozof Parmenidgovorio je  da je pravda je temelj cijelog svijeta i uvjet njegovog opstanka. I Rimljani sugovorili:

Fiat iustitia pereat mundusneka bude pravde, pa makar svijet propao.

Vjerujem da su pravo i pravda najprikladniji i najsnažniji instrumenti za izgradnju dobrog, smislenog života i postizanja onih ultimativnih ciljeva ljudske vrste.

Postoji li, dakle, danas nešto važnije od pravde?

Dodatna objašnjenja su ovdje:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/

Summary

Ponavljamo: Aktualna ekonomska Politička, sigurnosna i civilizacijska svjetska kriza može se prevladati sa dva velika politička akta: uspostavljanjem društva utemeljenog na umjetnom vlasništvu i uspostavljanjem globalne države.

Prostim političkim ujedinjenjem postojećih država u Globalnu državu, stanje bi se samo pogoršalo, jer su čak i najrazvijenije postojeće države utemeljene na zastarjelim političkim, pravnim i civilizacijskim temeljima. Ujedinjenje takvih država bilo bi ujedinjavanje svih svjetskih gubitaša i zato ne bi donijelo nikakvog dobra.

Uvjet funkcionalnosti i produktivnosti globalne države (a i onih lokalnih, nacionalnih) je stvaranje novog, razvijenijeg društva. Stoga bi najprije trebalo obnoviti, osuvremeniti i ojačati temelje današnjih društava, da bi postala produktivna, i tek takve ih ujediniti u Globalnu državu. Suvremena društva mogu se unaprijediti, osuvremeniti, humanizirati i učiniti sposobnima za ostvarivanje vlastitih ciljeva i  ciljeva cijele ljudske vrste stvaranjem i etabliranjem umjetnog vlasnika i institucije umjetnog vlasništva.

GLOBAL SOLUTION

THE SOLUTION

The existing economic and civilizational crisis can be solved by establishing a society based in artificial ownership and by establishing global state.

By the simple political unification of the existing states into the global state, the situation would only deteriorate, because even the most developed states are based in obsolete political, legal and civilizational foundations. The unification of such states would be a unification of all the world’s losers and would not bring us any good.

The condition of the functionality and productivity of a possible global state is to create a new, more developed society. Therefore, the first we have to do is: to reform, modernize and strengthen the foundations of today’s societies in order to become more productive, than, after it, merge it into the global state. Contemporary societies can be upgraded, modernized, humanized, and transformed into suitable and functional social and political instrument for achieving the goals of the whole mankind by creating and establishing the artificial owner and the artificial ownership institution.

See additional explanations:

https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/11/09/new-revolution-of-economy/