Skoči do sadržaja

PROPOVJED u gradu Samoboru

PROPOVJED u gradu Samoboru

Pozdrav vama.

MIR NEKA VLADA NA GROBLJIMA, A NA SVIJETU ŽIVOT!

Sigurno vam je poznato da je u modi suverenizam – Politička “ideologija” koja se zalaže za to da svaka lokalna država, pa bila ona nacionalna ili multinacionalna, ima potpuni suverenitet.

Nema idiota, niti nekog retarda koji se nije odao toj modi.

Najpoznatiji suverenist je predsjednik USA, D.Trump, zatim onaj Boris Johnson, a u zadnjih nekoliko dana i stanoviti Brazilac, Bolsonaro itd. Ima ih i kod nas. Neću ih imenovati. Na ulici ih možete odmah prepoznati, jer su oddareni znakovima retardiranosti, u tijelu, kretnjama, govoru i općem ponašanju.

Posljedica potpunog nacionalnog suvereniteta je ovaj aktualni Bellum omnium contra omnes – rat svih protiv sviju – koji vlada svijetom i zbog kojeg je civilizacija počela nazadovati, a od kojega nam nazadovanja, kako misli sve veći broj ljudi, prijeti i potpuna propast, kolaps civilizacije i izumiranje ljudske vrste.

Ja o tome uopće ne mislim.

Suprotno, mislim o tome da suverenizmu treba suprotstaviti ideju i mentalitet panekumenizma ili možda bolje globalnog ekumenizma. U okviru kojeg bi suverenitet imala isključivo ljudska vrsta, koja je već po svojoj prirodi, jedini pravi I JEDINI MOGUĆI suveren na ovom planetu. Svoj suverenitet, ljudska bi vrsta aktualizirala putem svjetske ili globalne države, odnosno institucija vlasti u toj, globalnoj državi.

Odnos između lokalnih država i svjetske države bio bi sličan odnosu kojeg pravni i fizički subjekti imaju prema razvijenoj (demokratskoj) građanskoj državi.

Svaka lokalna država treba težiti ka ostvarivanju svojih interesa i ciljeva ali isključivo na NAČIN kojim bi istovremeno ostvarivala i ciljeve svjetske države i ljudske vrste.

Svjetska država treba težiti ka ostvarivanju ciljeva ljudske vrste, ali opet, isključivo na NAČIN na koji bi istovremeno ostvarivala ciljeve svih pravnih i fizičkih subjekata koji ju sačinjavaju, počev od lokalnih država do plemena, grupa i individua.

Jedino institucije svjetske države imala bi pravo prinude – ius coercendi ili ius coercitionis i sredstva prinude. Lokalne države imale bi samo ius potestatis – ograničeno pravo prinude koje je u skladu s pravom i zakonima svjetske države.

Pozdrav svijetu.

JEDNA VRSTA, JEDAN PLANET, JEDAN ZAKON, JEDNO MJERILO I JEDNA PRAVDA ZA SVE!

Protiv ove propovijedi nije dopušten nikakav prigovor, polemika ili suprotstavljanje, nego samo obožavanje, divljenje, klanjanje, odavanje počasti, šeranje i slično.

 GLOBALNI EKUMENIZAM  GE

i

 NACIONALNI SUVERENIZAM – NS

 

RAZLIKE

1

GE – Za razliku od drugih, ljudska je vrsta sposobna stvoriti umjetno biće koje joj treba poslužiti kao bićevito sredstvo, tj. bićevoto oruđe za ostvarivanje njenih ultimativnih, metabioloških ciljeva. Povijest je proces stvaranja, usavršavanja i zgotavljanja tog oruđa. Ostvarenje spomenutih ciljeva vrste daje smisao opstanku svih ljudskih subjekata: nacija, rasa, grupa, individua itd. vrsta je stoga temeljni i najviši humani, povijesni, civilizacijski, pravni, politički itd. entitet.

NS – Nacija je temeljni temeljni humani, povijesni, civilizacijski, pravni… entitet a vrsta samo biološki, koji osim golog opstanka nema drugih ciljeva. Povijest je prosti slijed slučajnosti.

2

GE – Ljudska vrsta je iznad svih nacija i rasa, jer su nacije i rase samo pojavni oblici ljudske vrste.

NS – Moja nacija i moja rasa su iznad svih i iznad ljudske vrste.

3

GE – smatra da svaka nacija treba ostvarivati svoje ciljeve, ali isključivo na NAČIN kojim bi istovremeno ostvarivala i ciljeve cijele ljudske vrste.

NS – naprotiv dopušta da nacije trebaju ostvarivati isključivo svoje interese i to čak i onda kad time čine štetu ljudskoj vrsti i budućim generacijama.

4

GE – podrazumjeva da je ljudska vrsta jedini prirodni suveren na planetu,  a nacije i lokalne države mogu imati samo funkcionalnu autonomiju.

NS – da je svaka nacija suveren unutar svoje države.

5

GE – podrazumijeva da su najvažniji ljudski ciljevi, upravo ciljevi ljudske vrste.

NS – da su najvažniji ciljevi nacije, a za ciljeve ljudske vrste smarta da uopće ne postoje.

6

GE – smatra da su ciljevi svih budućih generacija ravnopravni ciljevima živućih.

NS –  da su važni i stvarni samo interesi živućih.

7

GE – podrazumijeva da samo jedan pravni sustav treba važiti za sve lokalne ili nacionalne države. Jedna vrsta, jedan planet, jedan zakon, jedno mjerilo i jedna pravda za sve.

NS – smatra da treba biti toliko pravnih sustava koliko ima lokalnih država, a sada ih ima 196.

8

GE – smatra da su nacionalnost, rasa i vjera, spol i slične stvari irelevantne po pravni sustav, privatna stvar.

NS – da su oni jedan od temeljnih elemenata pravnog sustava.

9

GE- ne dopušta rat među nacionalnim ili lokalnim državama.

NS.- ga smatra normalnom pojavom, a pravo na rat neotuđivim pravom svake lokalne države.

10

GE – ne dopušta činjenje štete prirodnom biću , tj. prirodnom okolišu.

NS – smatra da je pravo činjenja štete prirodi – ius abutendi – nužni sastavni dio suvereniteta, jer je nacionalni suverenitet zapravo politički oblik privatnog vlasništva nad prirodnim okolišem kojeg zauzima neka nacija.

11

  1. – smatra da je vladavina nacionalnih vlada prvenstveno odgovornost za stanje u državama u kojima vladaju. (Vidi moj Zakon o kontorli efikasnosti administracije i vlasti.)

NS – da je ta vladavina pravo na raspolaganje tuđim životima bez vlastite odgovornosti.

12

GE – smatra da granice među nacionalnim državama trebaju biti barijere koje propuštaju ono što je dobro a zaustavljaju zlo.

NS – smatra da su nacionalne granice zapravo granice privremenog privatnog posjeda neke vlade ili vlastodršca i barijere koje propuštaju samo ono što koristi aktualnoj vlasti bez obzira na to da li je to nešto dobro ili loše.

13

GE – zahtjeva uspostavljanje umjetnog vlasnika i umjetnog nadvladara koji bi permanentno kontrolirao efikasnost vlasti i to vrlo preciznim mjerilima. (Vidi spomenuti Zakon o kontroli efikasnosti administracije i vlasti.)

NS – se zalaže za kontrolu vlasti od strane naroda, demosa koji nema jasna ni određena mjerila efikasnosti vladanja i kojeg je stoga moguće dugo varati i činiti mu štetu.

14

GE – smatra da bogatstvo, ugled i moć jedne nacije treba biti srazmjerne veličini i važnosti doprinosa kojeg je nacija dala ostvarivanju ciljeva vrste.

NS – smatra da se bogatstvo i moć mogu sticati i činjenjem štete i ometanjem procesa ostvarivanja ciljeva vrste.

15

GE – zahtjeva takvu raspodjelu svjetskog i nacionalnog bogatstva koja bi najviše odgovarala simetričnoj Gausovoj krivulji, a koja je, kad se primjeni na bogatstvo, index pravedne raspodjele bogatstva.

NS – preferira takvu raspodjelu koja bi najviše odgovarala produžavanju mandata neke vlade ili mogućnosti dominacje jedne nacije nad drugima.

16

GE.- smatra da internacionalni odnosi moraju biti utemeljeni u konkurenciji u kojoj se ni jednom subjektu ne čini šteta.

NS – smatra da jedna lokalna država može svoju korist i svoje dobro ostvarivati i činjenjem  štete i zla drugim subjektima.

17

GE.- smatra da internacionalna  politika treba biti funkcionalna dinamika koja vodi ka ostvarenju ciljeva vrste.

NS.-. smatra da ta politika može biti i kaos  ili „rat svih protiv sviju“ koji ne vodi nikamo, ako to odgovara interesima jedne ili nekolicini nacionalnih država.

18

GE – patriotizam – pojava kad se netko trudi i bori za to da njegova nacija dade što veći i vredniji doprinos ostvarenju ciljeva vrste, jer time povećava moć i ugled svoje nacije.

NS – Nekad je znao, ali danas više ne zna za patriotizam, nego samo za nacionalizam.

Eto, to su neki elementi po kojima se razlikuju globalni ekumenizam i nacionalni suverenizam.

Vi birate ono što preferirate.

No, ne trudite se. Zemaljska kugla kortlja se nizbrdo i baš kao kuglica ruleta neće se u našim vremenima zasustaviti na dobitnoj kombinaciji, GE.

Pripadamo generacijama koje nemaju sreće.

Ako netko može, neka se utješi mišlju da u svemiru ima bezbroj vrsti kao što je ljudska, ali tek vrlo mali broj njih ostvari one svoje bitne ciljeve i postiže vječnu egzistenciju. Sve ostale propadaju, nestaju. Univerzum bira samo ono najbolje. A ko se ne može utješiti time, neka pokuša pomoći svojoj vrsti izboriti se za mjesto u vječnosti. Time ne može ništa izgubiti, nego samo dobiti.

Onima kojima je nacija ono najviše poručujem da jedino vrsta može biti besmrtna i vječna, a nacije su smrtne i prolazne isto kao i individue, samo su nešto dugovječnije. Stanoviti oblik intelektualne besmrtnosti dobijaju samo one nacije koje su dale velike i značajne doprinose ostvarenju ciljeva vrste. One koje nisu uspjele u tome propadaju i nestaju u tami zaborava čak i onda kad se vrsta uspije izboriti za vječni život.

Cjelovitiji i puno detaljniji tekst o ovoj istoj temi: https://petarbosnicpetrus.wordpress.com/2014/06/20/kljucevi-privrednog-cuda/

P. S. Umjetni vlasnik, koji je ujedno i umjetni nadvladar ili supervizor gospodarskog upravljanja i političke vlasti, je novi tip pravne osobe. Ne sastoji se, dakle, od procesora, ćipova i tranzistora, nego od zakonskih paragrafa. On nje onaj Gospodar koji nikome ništa ne naređuje niti određuje, nego služi svima i to samo tako što onemogućuje loše gospodarenje i lošu politiku.

%d blogeri kao ovaj: